Úvodem k elektrickým komponentům si řekneme pár věcí, které je dobré vědět ještě, než se začneme bavit o konkrétních věcech.

 • Pro spojení (zapojení) elektrických komponentů nám slouží elektrický kabel (Wire tool). Kabel má 2 limity. První z nich je celková délka, pro kterou můžeme kabel použít. Tato činí 30 metrů. Druhá je počet bodů, přes které lze kabel „ohýbat“. Těchto bodů je 16. Samotný kabel pak můžeme používat stále dokola. Nijak se nepoškozuje
 • Každé jednotlivé elektrické zařízení pro svou funkci vyžaduje elektrickou energii. To znamená, že například světlo potřebuje 2 rW, aby mohlo fungovat. Toto platí pro všechny zařízení
 • Některá zařízení jsou tzv. průchozí. To znamená, že do nich el. proud lze přivést a následně ho ze stejného zařízení i odvést pryč
  Toto jsou asi nejzákladnější informace k elektrice v Rustu. Nyní se podíváme na jednotlivé komponenty.

Baterie

Nejprve si řekneme něco o bateriích. Ve hře existují 3 druhy baterií rozdělených podle velikosti.

Malá baterie – Nejmenší z nich (Small rechargable battery).
Tato má maximální možný výstup (Output) 10 energie a dá se nabít na hodnotu 150 rWm.
Když připojíme k jakékoliv baterii nějaké spotřebiče, které zapneme, ukáže nám baterie, jak dlouho vydrží napájet tyto zařízení.
Maximální doba malé baterie při plném výkonu 10 a při plném nabytí je 15 minut.


Střední baterie (Medium rechargable battery) má maximální výstup 50 energie a kapacitu 9.000 rWm. Maximální doba střední baterie při plném výkonu 50 a při plném nabití jsou 3 hodiny, tj. 180 minut


Velká baterie (Large rechargable baterry) se chlubí maximálním výstupem 100 a kapacitou 24.000 rWm. Maximální doba v plném výkonu činí 4 hodiny, tj. 240 minut.
To, jak dlouho baterie vydrží nabité bez přísunu energie závisí na tom, jak moc jsou nabité (Capacity) a kolik ze sebe vydávají energie (Active Usage). Z těchto informací si baterie pak sama dopočítává zbývající dobu do vybití (Charge left).


Baterie se mohou nabíjet navzájem. To znamená, že když z jedné baterie vyvedu výstupem kabel do další baterie, kde toto připojím ke vstupu (input), bude nám baterie nabíjet baterii. Tímto můžete získat více času, než se baterie vybijí v případě, že přijdete o zdroj energie.

Slučovač (Root combiner)

Dále tu máme komponent, který slouží ke sloučení zdrojů el. energie a to sice Slučovač zdrojů (Root Combiner)


Díky slučovači můžeme sloučit více zdrojů do sebe a tím je efektivněji využít.

Pro příklad můžeme spojit 3 solární panely a jednu větrnou elektrárnu do jednoho kabelu, který pak zapojíme přímo do baterie.

Možností je ovšem více. Slučovat se dají i baterie nebo generátory. Dávejte si ale pozor na zkrat. Zkrat může nastat v případě, že sloučíte mnoho zdrojů do sebe. To má pak za následek, že už nebudete moct připojit další zdroje. Hodnota, ve které zkrat nastává, se z mě neznámého důvodu liší (někdy 300, někdy 1600).

Spínač

Spínač je základní komponent pro ovládání el. systémů. Jeho funkci je přerušovat elektrický proud.


Toto umí 2mi různými způsoby. První z nich je obyčejný. Příjdu ke spínači, ukážu na něj a zvolím buď zapnout, nebo vypnout. Výhodou je, že pokud je zapojený přímo za baterií, tak z baterie neubývá vůbec nic. Tedy lépe řečeno, že pokud je spínač vypnutý, tak ani spínač, ani nic, co je zapojeno za ním nebere energii.


Další způsob, jak ovládat spínač je pomocí bočních vstupů SWITCH ON a SWITCH OFF. Vstupu stačí 1 energie, ale musí tam být stále. Aby vše fungovalo správně, tak nemůžou být pod proudem oba vstupy najednou. To znamená, že pokud chceme, aby byl spínač zapnutý, pošleme stálý proud v minimální výši 1 energie na vstup Switch on. Když chceme spínač vypnout, musíme přestat posílat energii do switch on a začít posílat do switch off. To samé platí i obráceně.

Blokátor

Blokátor je jednoduchý el. prvek, který slouží pro přerušení el. vedení.

Blokátor má 2 vstupy a jeden výstup. Vstup umístěný ve spodní části využijeme pro vstup drátu, který budeme chtít přerušit. Z výstupu, který je umístěný nahoře drát vedeme dále. Důležitý vstup u tohoto komponentu je tedy boční vstup, který je nalevo. Do tohoto vstupu přivedeme drát, který v závislosti na tom, zda je pod proudem nebo není, bude přerušovat „hlavní vedení“. Takže, pokud blokátorem prochází el. vedení a není k němu připojen pomocí bočního vstupu žádný drát, vedení projde se ztrátou jedna za zařízení dál. V případě připojení drátu pod proudem do bočního vstupu bude hlavní tok blokován. Výhoda tohoto blokátoru je taková, že pokud je hlavní tok blokován, tak všechno, co je za ním je bez energie a tuto energii nám zařízení neberou z baterií. Některé komponenty, i když jsou „vypnuté“, berou energii z baterií. Blokátor ne.

Ovladač dveří

Jak vidno z názvu, slouží pro ovládání dveří pomocí elektřiny.

Ovladač dveří umístíme co nejblíže ke dveřím, které chceme ovládat. Je potřeba to spolu propojit. Pro propojení dveří s ovladačem musí být dveře zavřené a zámky odemknuté. Poté ukážeme na ovladač dveří a dáme párovat. V případě, že se nám na ovladači rozsvítí zelená kontrolka, je vše v pořádku a dveře jsou spárované. Pokud ne, někde je chyba a opakujte postup. Ovladač dveří je jednoduchá záležitost. Pokud do nich jde proud, dveře se otevřou, pokud do nich proud nejde, zavřou se. Jedná se o průchozí zařízení, tz. že z něho můžeme vést kabel dál do dalších zařízení. Spotřeba ovladače je 1. Vše, co je navíc může jít do dalších zařízení.

Elektrický rozdělovač

Rozdělovač slouží k rozdělení elektrické energie.

Ve spodní části, tedy Power in přivedeme energii například z baterie. V rozvaděči pak dokážeme tento jeden kabel rozdělit do dvou. Levý výstup, Branch out je konfigurovatelný. Znamená to, že pro tento výstup dokážeme nastavit přesnou hodnotu, jaká z tohoto výstupu půjde ven. Když tedy dáme „use“ a nastavíme hodnotu 10, půjde z tohoto výstupu ven 10 energie. Jediná nevýhoda je ta, že pokud je tam takováto hodnota nastavená, půjde ven i v případě, že k tomuto nemáme připojený žádný spotřebič. Prakticky to znamená, že to bude ždímat baterii i v případě, že tam není nic zapojeného. Pravý výstup power out odpovídá vstupní hodnotě mínus branch out.

Elektrický rozvaděč

Rozvaděč slouží k rozvedení energie o něco jinak, než rozdělovač.

Rozvaděč funguje tak, že pokud do něj přivedeme elektrickou energii, dokáže nám tuto energii rozdělit až do tří výstupů. Pokud tedy přivedeme hodnotu 10 a spotřeba zařízení je 1, zbyde nám k rozdělení 9 energie. Tato se dá rozdělit až do třech výstupů. Pokud budeme používat pouze jeden, půjde z tohoto jednoho ven 9 energie. Pokud použijeme 2 výstupy, tak se vstupní hodnota rozdělí na dvě. Bude to tedy 4 a 5. Když použijeme všechny tři výstupy, což je maximum, tak se vstupní hodnota rozdělí rovnoměrně do všech tří (9/3 = 3). V tomto případě půjdou ze všech výstupů 3 energie. Výhoda tohoto zařízení je taková, že pokud za tím nejsou připojené další zařízení, tak to nebaští energii z baterií.

Jednoduché tlačítko

Tlačítko je komponent, který umí vydat krátký elektrický impulz a to i bez toho, aby k němu byl připojen proud. Samo o sobě umí tedy bez připojení k elektrické energii vydat 1 energii. Pokud ke tlačítku připojíme elektrickou energii, projde skrz tlačítko tato energie -1 (spotřeba zařízení). Tlačítko se nám tedy hodí k ovládání věcí, které nepotřebují stálé napětí k fungování (Přivolání výtahu, paměťová buňka, RAND spínač .. )

Lustr

Zdroj světla, který lze umístit pouze na strop. Jeho spotřeba činí 2 energie a jedná se o průchozí spotřebič. Tedy z lustru můžeme vést zbylou energii do dalšího lustru nebo kamkoliv jinam. Jedná se o efektivní osvětlení ve vaší Bázi.

Modré blikající světlo a červený Majáček

Zdroj světla, který zle umístit libovolně. Jeho spotřeba činí 1 energie a jedná se o průchozí spotřebič. Můžeme vést zbylou energii kamkoliv jinam. Modré blikající světlo a červený majáček jsou vhodné spíše jako signalizace, jako hlavní zdroj světla nedoporučuji (pokud nejste fanda diskoték a stroboskopů)

Chytrý spínač

Funguje naprosto stejně, jako jednoduchý spínač. Jediný rozdíl mezi nimi je ten, že tento chytrý lze ovládat pomocí aplikace RUST+. Tedy přes svůj mobilní telefon dokážu tento spínač zapnout, nebo vypnout.

Chytrý alarm

Jedná se opět o komponent propojený přes aplikaci Rust+.

Alarm pracuje tak, že pokud dostane dostatečné množství energie (1), tak se sepne a tím pošle informaci, kterou si navolíte na zařízení do vašeho telefonu formou oznámení. Pokud ho tedy zapojím za HBHF senzor a tento senzor někoho zachytí, tak senzor předá energii alarmu a alarm předá informaci Vám do telefonu. Jedná se o průchozí zařízení, takže pokud do něj pošleme 10 energie, tak si jednu vezme a zbylých 9 energie pošle dál v případě, že je alarm aktivní (zapnutý). Alarm pošle oznámení do telefonu každých 30 sekund. Doporučuji spojovat s laserem, HBHF senzorem a tlakovou plošinou.

Prohlížeč úložišť

Prohlížeč úložišť se dá umístit pouze na 3 věci. Těmi jsou velká bedna, TC (Bedna s nářadím) a obchod. Aby fungoval, musí se mu dostávat minimální napětí ve výši 1 energie, a to neustále. Jeho hlavní funkce je, že monitoruje úložiště. Jedná se o komponent, který bez aplikace Rust+ nemá asi smysl využívat. Pokud ale tuto aplikaci máte a spárujete prohlížeč úložišť s aplikací, může vám to velmi pomoct. V aplikaci totiž vidíte přesně ty věci, jaké v tom daném úložišti jsou a taky jejich přesný počet. Prohlížeč reaguje pouze na to, pokud se v úložišti změní jedno celé pole. To znamená, že pokud tam máme stack (1000) kamenů a 999 jich vezmeme, tak prohlížeč nic neudělá. Pokud ale odebereme celý stack, prohlížeč to pozná a sepne se. Za prohlížeč můžeme zapojit cokoliv dalšího, ale kromě chytrého alarmu nebo reproduktoru to nemá smysl. Impulz je velmi krátký a tak se nestihne téměř nic zapnout.

LOGICKÉ PRVKY

AND spínač

Zařízení, které umožnuje průchod elektrického proudu v případě, že jsou oba vstupy pod napětím.
AND spínač má tedy 2 vstupy (Input A,B) a 1 výstup (Output). Výstup je roven většímu z Inputů.
Funkčně to tedy znamená, že pokud do obou vstupů přivedeme proud, tak nám proud projde dál skrz AND spínač. Pokud bude aktivní pouze jeden vstup nebo žádný, tak proud neprojde.
Pro využití tohoto spínače nemusíme chodit daleko. Například ovládání automatické palebné věže přes HBHF senzor. Do jednoho z dvou výstupů (Je jedno, co půjde kam) přivedeme HBHF senzor a do druhého dostatečné množství energie na to, aby se spustila věž. Takže energie pro věž poběží stále a to, jestli se věž zapne nebo ne závisí na tom, zda HBHF senzor něco zachytí a pošle impulz do AND spínače. Na tom, jestli je to 1 energie nebo 20 nezáleží. Stačí i jedna k tomu, aby to prošlo skrze spínač.

XOR spínač

Tady je funkce na rozdíl od AND spínače opačná. XOR spínač propustí proud skrz něj v případě, že prochází pouze jeden. Spínač má opět dva vstupy (Input A,B) a jeden výstup (Output). Pokud tedy přivedeme el. proud do jednoho z výstupů, tak proud projde skrz XOR spínač ven. Když ale zapojíme proud do obou vstupů, proud již neprojde. Průchod energie je roven aktivnímu vstupu. Tady si také řekneme malé využití.
Máme automatickou palebnou věž ukrytou za dveřmi, které jsou otevřené a věž tedy volně střílí. Ale, co když dojdou náboje? věž pak bude zranitelná. Toto právě může řešit XOR spínač.
Na dveře, která jsou před věží umístíme ovladač dveří. K ovladači dveří vedeme energii z XOR spínače. Do XOR spínače zapojíme jako Input energii potřebnou k funkci ovladače dveří a jako druhý input zvolíme výstup z věže „NoAmmo“ . Tento výstup z věže zajistí, že pokud ve věži dojdou náboje, pošle věž signál do XOR spínače. Ve chvíli, kdy tedy dojdou náboje je do XOR spínače přiveden proud pro funkci dveří, který drží dveře otevřené a do druhého výstupu přišel proud, který říká, že došli náboje. Jdou tedy pod el. proudem oba výstupy a to znamená, že proud už neprochází skrz XOR spínač a tím pádem se dveře zavřou.

OR spínač

Tento spínač je v současné době (psáno 14.04.2021) zcela zbytečný. Měl by fungovat podobně jako slučovač zdrojů, ale místo zdrojů by měl slučovač všechno. Nyní skrz něj projde pouze ta větší hodnota a ke sloučení vůbec nedojde. Pokud tedy nedojde k aktualizaci tohoto spínače, není potřeba se s ním nějak moc zabývat. Samozřejmě má opět dva vstupy a jeden výstup. Pokud do jednoho vstupu přivedeme el. proud, tak projde skrz. Pokud přivedeme el. proud do obou vstupů, projde skrz ten větší.

RAND spínač

Jak by nám mohl napovědět název, jedná se o spínač, který se rozhoduje na základě náhody (50/50).
Spínač má 3 vstupy a jeden výstup. Power In, který vede skrze spínač a hodnota na power out je o 1 menší než na power in. Důležité jsou zde dva boční vstupy a to SET a RESET. Vstup SET nám při každém el. impulsu náhodně rozhodne, zda energie skrz RAND spínač projde, nebo neprojde.
Vstup RESET vrací spínač vždy do stavu, kdy proud prochází. Stav, kdy energie prochází poznáme i podle toho, že spodní kontrolka na spínači svítí červeně.

Počítadlo

Komponent, který má dvě funkce. První a ta jednodušší je ta, že dokáže zobrazit průchod el. proudu. Když tedy do počítadla přivedu např. 10 el. energie, počítadlo zobrazí 10. Ukazuje tedy hodnotu inputu. Samozřejmě si toto zařízení bere 1 energii za funkci. Aby počítadlo ukázalo hodnotu inputu, je potřeba, aby z počítadla vedla energie dál. Pro tento účel bohatě postačí, pokud z outputu počítadla připojíte kabel k některému ze tří bočních vstupů.
Další funkce je o něco málo složitější. Pokud na počítadle nastavíme hodnotu pro průchod například 10, tak proud skrz počítadlo neprojde dřív, než napočítá do deseti. K tomu nám slouží 3 boční vstupy.

Tyto jsou :

 • Přidat hodnotu (Increment counter), pokud do tohoto vstupu přivedeme el. proud, zvýší se hodnota na počítadle o 1
 • Ubrat hodnotu (Decrement counter), pokud do tohoto vstupu přivedeme el. proud, sníží se hodnota na počítadle o 1
 • Vyčistit (Clear counter), pokud do tohoto vstupu přivedeme el. proud, vrátí se hodnota na počítadle na 0

Pomocí těchto vstupů je tedy možné ovládat počítadlo. Může se to hodit v případě, že budeme chtít, aby se automatická palebná věž sepnula až v případě, že okolo HBHF senzoru někdo např. 5 proběhne.

Paměťová buňka

Paměťová buňka je ve hře velmi používaná věc. Dá se propojit se spoustou věcí, který v el. systémech využíváme.
Tato buňka má vstup na hlavní přívod energie dole a to Power IN. Výstupy má však dva.

 1. Output (Výstup) – Tento běží, když spodní kontrolka svítí zeleně
 2. Inverted output (Obrácený výstup) – Tento běží, když spodní kontrolka svítí červeně

Nikdy nemohou běžet oba výstupy najednou, vždy funguje pouze jeden z nich.
To, jaký výstup je aktivní nastavujeme pomocí bočních vstupů.

Jedná se o vstupy:

 • SET – Pokaždé, když dostane el. impuls, zapne se Output
 • RESET – Pokaždé, když dostane el. impuls, zapne se Inverted Output
 • TOGGLE – Pokaždé, když dostane impuls, změní se aktivní výstup. Tedy přepínáme mezi Output/Inverted Output

Ideální je, pokud tyto vstupy ovládáte pouze el. Impulsy. V případě, že je nějaký vstup stále pod proudem, tak bude držet tu svou hodnotu. Když tedy bude pod stálým proudem např. SET a já chci RESET, tak se RESET spustí jen po dobu, kdy dostává impuls. Pak se tam vrátí SET.
Doporučuji si to vyzkoušet někde, kde vás netlačí čas, abyste věděli, jak přesně to spojit s Vaším plánem.

Zapalovač

Zařízení, které slouží k zažehnutí některých věcí ve hře. Jeho spotřeba činí 2 energie. Vzdálenost, na kterou dokáže věc zažehnout je 2m (2/3 základu). Lze ho umístit na zem, na strop i na stěnu.
Zapalovač se vlivem používání poškozuje. Za 4 sekundy, kdy je zapnutý, ztrácí 1hp. K úplnému zničení dojde za cca 16,5 minuty. Není průchozí, což znamená, že z něj nelze el. proud vést dál.
Zažehnout se s ním dá např. Ohniště, pec, velká pec, rafinerie, ohňostroj a některé další věci.
K tomu, aby jiskry ze zapalovače něco zapálili, stačí opravdu chvilka.

Teslův transformátor

Teslův transformátor ve hře funguje jako past. Její účel je někoho zranit, zabít nebo alespoň zpomalit.
Pokud do Tesly přivedeme energii, nelze jí vést dále, je neprůchozí.
Do Tesly lze přivést maximálně 35 energie. To je počet, při kterém je Tesla nejsilnější a více už to nemá význam. Je možné přivést méně. Rozmezí je 1-35 energie.


Toto rozmezí udává poškození Tesly za 1s v její blízkosti. Když máme přivedeno např. 10 energie, poškození bude 10hp/sec. Dochází také ke zmíněnému zpomalení, které je závislé na energii podobně jako poškození.
Dosah je přibližně 3m (1 základ). Když je Tesla zapnutá, dochází k jejímu poškození a to cca 2hp/sec. Na toto poškození nemá vliv to, kolik energie do ní jde.

Laserový detektor

Laser se používá jako způsob detekce pohybu hráčů, vozidel, helikoptér a koní. Co laser nedokáže detekovat, jsou změny itemů, jako například odebrání pece. Jeho dosah činí 5 metrů, což je 1 a 2/3 základu. Celý princip funguje tak, že laser vyzařuje laserový paprsek, který když přerušíme, pošle laserový detektor signál dál. Energii, jakou laser předá je napětí na vstupu mínus 1 za zařízení.


Laser má dosah omezený tedy vzdáleností, nebo když je v této vzdálenosti pevná stavba jako zeď, tak laser končí u ní.

Co se týče využití, je to pohybový senzor, takže v systémech se neztratí. Navíc se laserový paprsek dá skrýt různými předměty, které před něj postavíme.
Laserový paprsek nesnímá pohyb jen v případě, že je přerušen, ale i v případě, že je něco v jeho blízkém okolí. Pro příklad, když umístíme laser přímo pod strop, tak ten, kdo po něm přejde bude laserem zachycen.

Elektrické topení

Topení je stejně jako v reálném životě tak i ve hře zdrojem tepla a komfortu. Lze ho umístit pouze na stěnu a jeho spotřeba el. energie jsou 3. Tento doporučuji umisťovat doprostřed stěny kvůli dosahu. Jedná se o průchozí zařízení.


Pokud je tedy topení spuštěné, tak v jeho okolí se zvýší teplota a komfort (až na 50%). Kromě toho vás dokáže usušit v případě, že jste namočení.

Kromě použití v chladném prostředí jako zdroj tepla nachází využití i při pěstování rostlin. Jak někteří víte, při pěstování rostlin je jeden z parametrů teplota. Pokud pěstujete v nehostinném prostředí, kde je zima pořád nebo např. jen v noci, může vám topení pomoci rychleji pěstovat vaše rostlinky.

CCTV + Počítačová stanice

Začneme s CCTV kamerami.

Pokud chcete kameru využívat jako kameru a ne jako matroš do recyklátoru, dávejte pozor 🙂
Začneme tím, že si kameru položíme na vhodné místo. Když na ní po položení ukážeme, zobrazí se nám „nastavit ID“. Právě toto ID budeme potřebovat pro připojení ke kameře. Zvolte něco, co nemůže uhodnout nikdo jiný. Roli hrají i velká/malá písmena. Když máte nastavené ID, můžete si kameru natočit dle libosti. Na to potřebujete kladivo. Pokud s kladivem v ruce ukážete na kameru, nabídne vám možnost „Nastavit směr“. Nastavit směr znamená, že pokud tuto volbu potvrdíte klávesou „use“, tak se kamera natočí za vámi. Tedy přímo na vás. Tímto způsobem si zvolíte to, kam se bude kamera dívat. Abych nezapomněl, kamera musí být pod proudem. Pro jednu kameru je nutných 5 energie. Není průchozí.


Abychom se na kamery mohli podívat, budeme potřebovat Počítačovou stanici. Tuto otevřeme a jednoduše do kolonky vlevo dole napíšeme ID naší kamery. Stanice si pamatuje kamery, které jsme tam přidali, takže se s nimi nemusíte pokaždé vypisovat.
ID kamery můžete dát samozřejmě komukoliv chcete.


Po mapě je rozmístěno několik kamer od samotné hry Rust, na které se lze napojit. Například kamery v táboru banditů, vědecké základně, na kopuli a tak podobně.

Publikování nebo šíření obsahu těchto stránek je bez předchozího souhlasu provozovatele webu zakázáno! Autor článku TheDaviss ( https://www.youtube.com/channel/UCAgOIuybcqwXFYYcNjt9vQA/videos ) pro www.czechrust.cz

Veškerá autorská práva návodu pro vložení na web www.czechrust.cz byla s majitelem článku projednána a schválena!