V tomto návodu se Vám pokusím vysvětlit, jak úspěšně vytvořit rostlinu s geny, jaké chcete. Na začátku bych rád uvedl, že obecně křížení rostlin je velmi užitečná věc. Proč? Na to je jednoduchá odpověď.

Vezmeme si například konopí, neboli Hemp. Pokud tuto rostlinu seberu volně na zemi, dá nám 1 semínko a 10 látky. Jestli semínko zasadím, přidělí se jí geny. Ve chvíli, kdy tyto geny dovedu k dokonalosti, tak pro mě není problém za 1,5 – 2 hodiny sklidit z této jedné kytky 50 – 70 látky. To už je 5x až 7x víc. A neplatí to jen pro Hemp, ale pro všechny rostliny, které takto mohu upravit. To jsou Brambory, Kukuřice, Dýně, Bobulky a Hemp.
Mít několikanásobně větší výnos z rostliny je zajímavé jak z hlediska příjmu potravin, tak z hlediska výdělku Scrapu. Možná to nevíte, ale v Bandit Campu se dá látka vyměnit na Scrap.

Dost povídání okolo a ted něco o genech.

Aktuálně máme 5 genů

GGrowth Rate ( rychlejší růst ) zrychluje růst kytky

YIncreased Yield ( větší výnos ) zvětšuje výnos kytky

HIncreased Hardiness ( odolnost ) dle zjištěných poznatků tento gen nemá aktuálně nějaký zajímavý vliv na rostlinu. Vzhledem k tomu, že ve farmě vytváříme podmínky pro růst, není tento gen důležitý. Jinak se uvádí, že by kytka měla být odolnější třeba, co se týče vody, teploty, půdy. Dále se uvádí, že vypěstovaná plodina (jídlo) by měla přidávat víc HP a více do jídla. Toto jsem zkoušel a nefunguje to.

WIncreased water Intake (vyžadováno více vody) kytka, která má v genech W vyžaduje při pěstování více vody

XNull/Empty ( prázdný gen ) tento gen nezpůsobuje nic, pouze zabírá místo

Dále si povíme něco o stádiích růstu, těchto máme 8

 • SEED – Stádium, kdy zasadíme semínko. V tomto stádiu se dá semínko jednoduše zničit a nahradit. Toto děláme v případě, že se nám nelíbí kombinace genů.
 • SEEDING – Stádium, kdy rostlinka získává HP a je těžší ji zničit. Pro křížení to není důležitá fáze.
 • SAPLING – Při této fázi můžeme sklidit/naklonovat rostliny HEMP a BERRIES.
 • CROSSBREEDING – Stádium, kdy si rostliny přebírají a vyměňují geny.
 • MATURE – Fáze, kdy se rostlina připravuje na zrání, můžeme sklidit/naklonovat rostliny HEMP a BERRIES.
 • FRUITING – Stádium, během které rostlina produkuje požadovanou plodinu. Je možné sklidit/naklonovat všechny rostliny.
 • RIPE – Dozrávání. V tomto stádii se kytka nejčastěji sklízí. V této fázi přibude ještě trochu plodin. Je možné sklidit/naklonovat všechny rostliny.
 • DIEING – Rostlina uschne, není možné udělat klon, nesklidíme nic.

Jak celý tento proces probíhá?

Nejdříve je nutné mít dostatek semínek rostliny, kterou chcete křížit. Za dostatek považuji hodnotu mezi 100-200 semínek.
Dále potřebujeme místo na vypěstování klonu, ze kterých budeme křížit. Osobně na tyto klony používám malé truhlíky. Nakonec potřebujeme alespoň jeden velký truhlík na samotný proces křížení.

Co z toho tedy plyne ? Abychom mohli vůbec s křížením začít, potřebujeme farmu, kde bude alespoň 1 velký truhlík a pár malých truhlíků. Tyto truhlíky musí být dostatečně zavlaženy a rostliny, které tam zasadíme, musí mít dostatek světla. Toto jsou dva nejdůležitější faktory pro růst samotné rostliny.

Když tedy máme farmu a semínka, můžeme si začít vysvětlovat postup, jak křížit rostliny.
Ještě Vás upozorním, že počet semínek nutných k dokonalému klonu se může lišit. Záleží to především na vašem štěstí. Někdo potřebuje semínek 50, někdo 500. Je to čistě o tom, jak rychle vám padnou ty správné genové kombinace.

začínáme

Začneme tedy tím, že si vytvoříme klony. Klony nám slouží jako základ pro křížení. Čím více klonů si uděláme, tím více genových kombinací dokážeme vytvořit. Raději zde ještě uvedu, že křížit se dají pouze stejné rostliny, tedy např. konopí s konopím.

Jako nejlepší kombinace genů pro všechny rostliny se uvádějí (je odzkoušeno) kombinace genů G a Y.

Pouze samotná G, tedy GGGGGG způsobí, že rostlina vyroste velmi rychle, ale její výnos je malý. Naopak Y, tedy YYYYYY roste dlouho, ale výnos je největší, jaký je možný.
Volíme zde tedy cestu mezi časem a výnosem. Nejvíce se používají kombinace:

 • GG YYYY
 • YY GGGG
 • GGG YYY

Nezáleží na tom, v jakém pořadí jsou geny uspořádané, pouze na tom, jaké geny tam jsou.

Vkládání semínek do truhlíku

Semínka do truhlíku vkládáme tak, aby nemohlo dojít ke vzájemnému křížení. Děláme to proto, že pokud vyrábíme klony, nechceme, aby se nám tyto klony křížily dříve, než chceme. Postup, jak semínka dát do truhlíku vidíte na obrázku níže.
Stejná barva znamená stejný druh rostliny. Pokud rostliny položíte do květináče tak, jak je na obrázku, nemůže dojít k nechtěnému křížení.

Vypěstování klonu

Do truhlíku zasadíme semínko. Uvidíte, že tomuto semínku bylo přiděleno 6 různých genů v různém pořadí. Pro nás je důležité, aby v kombinaci genů byli maximálně 3 červené geny. 3 červené geny si necháme jen tehdy, pokud by ty ostatní tři byli kombinací genů G a Y. U dvou červených genů si rostlinu ponecháme tehdy, jsou-li alespoň 3 ze 4 genů ty, které chceme. V případě jednoho červeného genu nebo žádného si rostlinu ponechejte vždy.
4 a více červených genů je pro křížení rostlin obtížné využít. Už u 2 či 3 můžete mít problém, ale stále je dokážeme využít.


Pokud semínko, které položíme, splní výše uvedené parametry, tak ho necháme vyrůst do fáze, kdy můžeme vytvořit klon. U Hempu a Berries je to fáze Sapling, Mature, Fruiting, Ripe. U Brambor, Kukuřice a Dýně je to pouze fáze Fruiting a Ripe.


V této fázi vytvoříme klon kytky a to tím způsobem, že na ní podržíme „E“ a zvolíme volbu klonovat. Když máme hotové klony, máme základ pro křížení rostlin.

Kombinace

Klony máme připravené, co dál? Dál si velmi usnadníme práci a klony zadáme do https://rust-co.herokuapp.com/
Tato skvělá webová aplikace nám nyní ukáže, co jsme schopni křížit z klonů, které máme. Pokud se Vám neukáže kombinace genů, kterou chcete, musíte udělat více klonů, aby měla aplikace více možností. Nyní tedy víme, co dokážeme vytvořit z toho, co máme. Nejdříve si ale vysvětlíme, jak bychom to udělali bez této aplikace.

Princip křížení

První pravidlo

Základní věc, kterou musíte vědět, je ta, že zelené geny mají „sílu“ 1 a červené 1,5. Laicky řečeno, pokud bychom dali vedle sebe 2 rostliny, které by na prvním místě měli 1. G a 2. W, tak výsledek bude W.

Druhé pravidlo

Druhé je takové, že pokud se nám sejdou na prvních místech např. GGG a WW, tak dle výše uvedeného jsou to 3 body pro G a 3 body pro W. I v tomto případě souboj vyhraje W. Pokud je tedy součet genu zelených a červených stejný, vyhrávají červené geny.

Při tomto sčítání se sčítají pouze stejné geny. Vysvětlíme si:

Jeden řádek v této tabulce představuje jednu kytku. Geny se počítají tak, že sčítáme body v každém jednotlivém sloupci.

První sloupec – je Y G Y W. Zde je to tedy 2 body pro Y, 1 bod pro G a 1,5 bodu pro W. Nejvíce bodů získal gen Y

Druhý sloupec – je YY a HH. Zde jsou 2 body pro Y a 2 pro H. Výsledek je tedy 50/50

Třetí sloupec – je GG a XX, 2 body pro G a 3 body pro X – vyhrává X

Čtvrtý sloupec – je XGHY, 1 bod pro G,H i Y. 1,5 bodu pro X, vyhrává X

Pátý sloupec – je na tom obdobně jako čtvrtý

Poslední sloupec – už je nám jasné, že 4 body pro Y je jasné Y, výsledek tohoto křížení tedy bude YY/HXXWY

Samotné křížení tedy není vůbec těžké. Nejtěžší je právě najít ty potřebné kombinace, ale s tím nám už pomůže webová aplikace. V tuto chvíli tedy máme určeno, jaké klony budeme potřebovat ke křížení rostliny, kterou jsme si v kalkulátoru vyhlédli.

Pokládání klonů do truhlíku

Křížení 2 a více klonů vyžaduje velký truhlík. My velký truhlík máme, tak si vysvětlíme, jak do něj klony položit.


Začneme tím, že doprostřed dáme rostlinu. Tato může být buď libovolná, nebo určitá. Toto nám řekne aplikace. V případě, že aplikace napíše Base sapling Any, znamená to, že doprostřed dáme jakoukoliv rostlinu. Jakoukoliv opravdu myslím, že to může být rostlina stejného druhu, jaký křížíme, ale na genech zde vůbec nezáleží. V případě, že nám to napíše místo Any nějakou konkrétní rostlinu, umístíme doprostřed tu.
Tuto rostlinu necháme vyrůst do fáze Sapling alespoň 30-50%. Důvod je takový, že potřebujeme, aby tato base sapling byla ve fázi Crossbreeding jako první. Nechceme, aby se nám okolní rostliny mezi sebou promíchali.
Máme tedy rostlinu uprostřed, která je ve fázi Sapling 30-50%. Okolo ní zasadíme klony, které nám pro náš cíl určila aplikace a tyto už nám dají výslednou rostlinu. To, jak je tam zasadíme, jestli vedle sebe, do rohů, nebo jakkoliv jinak nijak neovlivní samotný proces křížení.


Nyní si jen počkáme, až si base sapling převezme geny od ostatních rostlin a máme hotovo!

Tady se podíváme na to, jak si stejné rostliny vyměňují geny v malém i velkém truhlíku.

Červeně je označené to, co si přebírá Base Sapling, tedy rostlina uprostřed, kterou necháme povyrůst.
Každé číslo představuje jednu rostlinu. Nejdříve velký truhlík. Tam si rostlina číslo 1 muže převzít geny od rostlin číslo 4,5,2. Napíšeme si to tak, že 1 – 4,5,2. Tímto stylem napíšu všechny možnosti.

 • 2 – 1,4,5,6,3
 • 3 – 2,5,6
 • 4 – 1,2,5,8,7
 • 5 – Všechny
 • 6 – 3,2,5,8,9
 • 7 – 4,5,8
 • 8 – 4,5,6,7,9
 • 9 – 5,6,8

U malého truhlíku je to:

 • 1 – 2
 • 2 – 1,3
 • 3 – 2

Snad je to dosti srozumitelné 😀

Base Sapling

Jako poslední věc si vysvětlíme funkci Base Sapling.
Jsou případy, kdy nám tato rostlina ovlivňuje proces crossbreeding a také jsou případy, kdy ne. Opět vám to vysvětlím přes klony, poslední 2 sloupce neberte v potaz.

V prvních 3 řádkách máme klony, které budou okolo Base Sapling a na 5 řádku máme Base Sapling.

V 6 řádku máme výslednou rostlinu.

V prvním řádku je nám již jasné, že je to 2 body pro Y a 1 bod pro G – vítězí Y

Druhý řádek nám ale určila Base Sapling. Zde vidíme, že máme 1 bod G, 1 bod H a jeden bod Y.
Vzhledem k tomu, že všechny geny mají stejný počet bodů, tak by to obyčejně bylo G/H/Y tedy šance nějakých 33% na každý gen. Toto jsme ale vyřešili pomocí Base Sapling, která má na druhém místě Y. Ve chvíli, kdy dojde k remíze (Pokud není součástí i červená, ta totiž vždy vyhraje) rozhoduje Base Sapling. Vidíme že v Base Sapling je Y a nic ho nedokázalo přebít. Tudíž nám zůstává Y. Base Sapling se do křížení jinak nepočítá, jen v tomto případě, kdy okolní klony nemají víc bodů.

Na třetím genu už vidíme, že je to WGH. Base Sapling je Y.

Tady nejvíce bodů získává W, proto nahrazuje Y v Base Sapling.


Pokud Vám to stále není moc jasné, podívejte se na video-návod na youtube ( i my chystáme svůj zanedlouho a bude zde pod návodem ), kde je to popsáno lépe. Přece jenom se věci lépe vysvětlují, když se na to můžeme podívat a něco k tomu dodat.

Tímto bych rád poděkoval za přečtení a snad to někomu pomohlo a odnesl si sebou i nějakou novou zkušenost do Rustu.

Publikování nebo šíření obsahu těchto stránek je bez předchozího souhlasu provozovatele webu zakázáno! Autor článku TheDaviss ( https://www.youtube.com/channel/UCAgOIuybcqwXFYYcNjt9vQA/videos ) pro www.czechrust.cz

Veškerá autorská práva návodu pro vložení na web www.czechrust.cz byla s majitelem článku projednána a schválena!